home česky english

Novinky TK DIXI

FOC

Vážení přátelé Dne 26.11.2014 proběhla v EZÚ, s.p. úspěšně certifikace našich FRLSZH konstrukcí kabelů s optickými vlákny ve volné sekundární ochraně (loose-tube). Jednalo se o testy dle ČSN EN 60332-3-22:10, ČSN EN 60332-3-10 (nehořlavost) a dle ČSN EN 60331-25:01 (ohniodolnost 750°C / 180min.).

Kabely s optickými vlákny (FOC)

V srpnu 2014 po úspěšném završení testů zkušebních délek společnost začala výrobu kabelů s optickými vlákny (FOC). Pro informace o nabízených konstrukcích a cenách kontaktujte: Frank Maczak Sales manager - FOC Transportkabel DIXI, a.s. Nebočady 67, 40711 DĚČÍN 33 e-mail: f.maczak@tkdixi.cz Mob.: +420 737 220 540 Tel.: +420 412 548 438 www.tkdixi.cz

NHXH - bezhalogenní, ohniodolný silový kabel splňující DIN VDE 4102-12

Vážení obchodní přátelé, Transportkabel DIXI, a.s. pro Vás připravil novou řadu ohniodolných kabelů s funkční schopnosti splňující DIN VDE 4102-12

JXFE -R - bezhalogenní, oheň retardující sdělovací kabel splňující vyhl. 23/2008Sb.

Vážení zákazníci, společnost Transportkabel DIXI a.s. připravila novou řadu sdělovacích bezhalogenových oheň nešířících, ohniodolných kabelů dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. s třídou reakce na oheň dle EN 50399 B2ca, s1, d0.

Schválení konstrukce pro pražské metro - silové_V a sdělovací_V

Naše společnost vám nyní může nabídnout novou kompletní řadu kabelů, určených pro pražské metro. Jedná se o silové a sdělovací kabely typu _R i typu_V. Potřebné dokumenty naleznete na našich webových stránkách v sekci VÝROBA KABELŮ.

Bezhalogenové kabely dle vyhl.č. 23/2008 Sb.

Vážení zákazníci, společnost Transportkabel DIXI a.s. připravila novou řadu silových bezhalogenových oheň nešířících, ohniodolných kabelů dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. s třídou reakce na oheň dle EN 50399 B2ca, s1, d0. V nejbližší době na naše stránky do sekce VÝROBA KABELŮ umístíme certifikáty a katalogové listy pro kabely 1-CXKH-R a 1-CXKH-V .

Schválení konstrukce pro pražské metro

Naše společnost vám nyní může nabídnout novou řadu kabelů, určených pro pražské metro. Jedná se o silové a sdělovací kabely typu _R. Potřebné dokumenty naleznete na našich webových stránkách v sekci VÝROBA KABELŮ.

CPD - Vyhláška č. 23/2008

V současné době naše společnost dokončuje certifikace silových kabelů, které budou splňovat Evropskou direktivu CPD - Construction Products Directive, jejíž podmínky jsou u nás zavedeny vyhláškou č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb vydanou Ministerstvem vnitra ČR. Souběžně se silovými kabely se testují kabely sdělovací, jejichž certifikace bude následovat.